Strona główna

                                                  

     

Witamy na naszej stronie

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

 Komunikat Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10

 

im. Janusza Korczaka w Ciechanowie

 

z dnia 09.04.2021r.

 

w sprawie ograniczenia działalności przedszkola

 

 

W związku z decyzją Rządu Rzeczypospolitej z dnia 07.04.2021r.,

przedłużającą zamknięcie przedszkoli, placówka zostaje zamknięta do dnia 18.04.2021r.

 

Wyjątek spranowi sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. funkcjonariuszy policji, żołnierzy, straży pożarnej i straży miejskiej).

 

Rodzice reprezentujący grupy zawodowe mogące jako wyjątkowe skorzystać z zabezpieczenia opieki w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia formalnego wniosku, który jest dostępny na stronie przedszkola w zakładce Dokumenty/ wnioski do pobrania.

 

 

 

                                                                  Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10

im. Janusza Korczaka w Ciechanowie

mgr Bożena Hanna Wernik

 Ogłoszenie

 

Rodzice dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 10

im. Janusza Korczaka w Ciechanowie na rok 2021/22

zobowiązani są do podpisania „Umowy w sprawie korzystania

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu

prowadzonym przez Gminę Miejską Ciechanów”.

 

Umowę należy podpisać w sekretariacie przedszkola

 

w dniach 19.04-23.04.2021 r. w godzinach pracy sekretariatu.

 

 

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych.

 


 

 

Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za włączenie się

w akcję charytatywną „Przedszkolaki dla Laury”.

Dzięki Państwa ofiarności i hojności udało nam się zebrać

kwotę 1552,90 zł.

Pieniążki zbieraliśmy do 2 puszek. Oprócz tego konto Laury zasiliła duża ilość korków, którą przekazaliśmy.

Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich za okazałą pomoc i wsparcie.

 

 

 

 

 


 
 

 

 Szanowni Państwo informujemy, że dyżury w wakacje

będą pełniły następujące przedszkola.

 

DYŻURY MIEJSKICH PRZEDSZKOLI  - 2021

LIPIEC

SIERPIEŃ

Miejskie Przedszkole nr 4

ul. T. Wyrzykowskiego 9

Miejskie Przedszkole nr 3

ul. H. Sienkiewicza 26A

Miejskie Przedszkole nr 5

ul. Gwardii Ludowej WRN 12

Miejskie Przedszkole nr 8

ul. Graniczna 41

Miejskie Przedszkole nr 6

ul. Zbigniewa Herberta 3

Miejskie Przedszkole nr 10

ul. Batalionów Chłopskich 4

Wnioski dotyczące dyżuru wakacyjnego będą dostępne w późniejszym terminie 

 


Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie, w celu zwiększenia dostępności usług z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uruchomiła 3 infolinie:
    1. Telefoniczny dyżur psychologa w każdy poniedziałek od 11.00 do 13.00 pod tel. 515 96 97 43
    2. Telefoniczny dyżur specjalisty (psychologa lub pedagoga) dotyczący spraw i dokumentacji na Zespół Orzekający od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00 pod tel. 501 13 18 19
    3. Telefoniczny dyżur logopedy w poniedziałki od 11.00 do 13.00, czwartki  od 11.00 do 13.00, piątki od 10.00 do 12.00 pod tel. 515 96 97 43

Można kontaktować się z Poradnią poprzez mail info@pppciechanow.pl.

                              

Ciechanów, dn. 26 sierpnia 2020r. 

SZANOWNI  RODZICE

  

              Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie oraz Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 

W/w dokumenty znajdują na stronie internetowej przedszkola www.mp10ciech.szkolnastrona.pl  w zakładce „MP10/COVID-19”.

 

Proszę również o podpisanie i dostarczenie do przedszkola stosownego oświadczenia i deklaracji.

 

Jednocześnie przypominam o konieczności posiadania przez Rodziców maseczek i dezynfekowania rąk w wejściu do przedszkola w chwili przyprowadzania dzieci oraz zachowaniu właściwego dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich Rodziców  wynoszącego min. 1,5 m.

 

 Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr10

   im. Janusza Korczaka w Ciechanowie

 Bożena Wernik