Nasz Patron

 Patronem naszego przedszkola jest Janusz   Korczak (1878 lub 1879-1942), jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit. To prozaik, lekarz, pedagog, publicysta. 

 Pragniemy w kilku słowach przypomnieć sylwetkę tego wyjątkowego człowieka oraz założenia jego pedagogiki.  

Jako lekarz, pedagog i pisarz Korczak patrzył na dzieci całościowo, starał się stworzyć przyjazny im system opiekuńczy i wychowawczy. Janusz Korczak odnosił się sceptycznie do wszelkich reguł i zasad        w wychowaniu. Uważał bowiem, że wychowanie to proces twórczy. 

Korczakowska pedagogika realizuje założenia, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin i ma prawo być sobą, takim jakim jest na każdym etapie swojego życia. Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka, zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie. Idee te znalazły odbicie i rozwinięcie  w stworzonym przez Korczaka nowoczesnym systemie wychowania — antyautorytarnym, respektującym potrzeby i dążenia dziecka, pobudzającym je do aktywności              i samodzielności, a zarazem realistycznym, uwzględniającym dziecięce słabości i skłaniającym dziecko do pracy nad sobą. Integralnym elementem tego systemu były różne formy dziecięcego samorządu. Swe poglądy pedagogiczne Korczak zawarł przede wszystkim w takich utworach jak: Jak kochać dziecko, Prawo dziecka do szacunku, Momenty wychowawcze, Prawidła życia, Pedagogika żartobliwa. W Prawie dziecka do szacunku domagał się m.in.: szacunku dla niewiedzy dziecka, dla pracy poznania i ciężkiej pracy wzrostu, szacunku dla niepowodzeń, łez i tajemnic, dla własności dziecka i jego budżetu, dziecko ma także prawo do wspomnień, intymności, marzeń i swoich słodkich tajemnic.

Janusz Korczak był przede wszystkim człowiekiem walczącym o prawa dzieci. To jego życie poświęcone dzieciom i ich ideałom sprawiło, że 13 lutego 2014 roku ten wybitny lekarz, pedagog i pisarz został patronem naszego przedszkola. Okazją do tego był jubileusz 25-lecie istnienia naszej placówki. W tym dniu uczciliśmy nie tylko pamięć, ale i przede wszystkim czyny Janusza Korczaka. Społeczność przedszkolna za pośrednictwem ankiety postanowiła, że placówka będzie nosiła imię Janusza Korczaka. Wystąpiła więc do władz miasta o uroczyste nadanie imienia. 23 grudnia 2013r. Rada Miasta Ciechanowa jednogłośnie podjęła w tej sprawie uchwałę. Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka wyznacza model pracy wychowawczej w naszej placówce, którego fundamentem jest podmiotowość każdego dziecka.


By uczcić pamięć naszego patrona i przybliżyć jego postać dzieciom i rodzicom, zorganizowaliśmy w holu i w każdej sali przedszkola kącik poświęcony Januszowi Korczakowi.

                                                            

Artykuły

 • Prośba Dziecka

  • Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
  •  Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
  •  Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
  •  Nie rób ze mnie większego dziecka, niż...
  Czytaj Więcej o: Prośba Dziecka
 • Cytaty Janusza Korczaka

  "Dzieci - to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc jakby ich jeszcze nie było. A przecież jesteśmy: żyjemy, czujemy, cierpimy."

                                        Janusz Korczak - Szare dni, Pisma wybrane t. III Warszawa 1978 s.403

  "Umysł dziecka - las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają."

  Janusz...

  Czytaj Więcej o: Cytaty Janusza Korczaka