MP 10/ COVID 19

Przedszkole od 1 września 2020r. jest czynne od 6.30 do 16.30

Szczegółowe działania określają stosowne procedury opracowane zgodnie z wytycznymi GIS oraz ramowy rozkład dnia.

 

Telefony alarmowe:

 

  • 23 674 92 00 – organ prowadzący Miejskie Przedszkole nr 10 im. Janusza Korczaka
  • 506 126 118 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
  • 23 673 03 42 – oddział zakaźny szpitala
  • 23 672 44 71 – Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ciechanowie
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 – numer alarmowy

 

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Bożena Hanna Wernik

Dyrektor Przedszkola