Optymistyczne Przedszkole

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole jako pierwsze wśród ciechanowskich placówek  przystąpiło do Ogólnopolskiego programu Optymistyczne Przedszkole autorstwa Mireli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej.

Program skierowany jest do całej społeczności przedszkolnej, a więc dzieci, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej i personelu przedszkola. W wyniku jego realizacji stwarzamy dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w przyjaznym środowisku, wspierającym je w drodze do sukcesu na miarę ich możliwości.

Dzięki wspólnym staraniom rodziców, nauczycieli i całego personelu optymistyczny przedszkolak:

• jest radosny i ma poczucie własnej wartości,
• jest pełen inicjatywy, odważny i samodzielny,

• jest kreatywny i pełen fantazji,
• chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i wiele talentów,
• odróżnia dobro od zła, ma wiele empatii, jest współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów,

• dzięki odpowiednim pochwałom i sposobom wyjaśnienia porażek i sukcesów, nasz przedszkolak ma  zrównoważony obraz siebie samego, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości,
• woli współpracę niż rywalizację.

 

Program Optymistyczne Przedszkole

ma siedem znaków szczególnych, jak siedem kolorów tęczy

Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie
Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne…

Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie
Przedszkole diagnozuje inteligencje dzieci. Jest urządzone w sposób,
który wspiera różnorodne zainteresowania.

Kolor żółty – sukces każdego dziecka
Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je
i omawia z rodzicami.

Kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności
Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.

Kolor niebieski – optymistyczni rodzice
Przedszkole prowadzi Klub Rodziców.

Kolor granatowy – optymistyczny personel
Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania.

Kolor fioletowy – promocja
Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki,
np. przedszkole publikuje swoje osiągnięcia na stronie internetowej, lokalnej prasie.

 

„Dziesiątka” – pierwsze w Ciechanowie Optymistyczne Przedszkole!

Inauguracja programu otwierającego  nową drogę działań edukacyjnych w MP 10 –  ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot odbyła się dnia 29 października 2013r.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom chwili grono pedagogiczne przedszkola zainteresowało się pakietem edukacyjnym „Optymistyczne Przedszkole”. Jest to materiał oparty na psychologicznych, pedagogicznych i filozoficznych podstawach pracy  z dzieckiem przedszkolnym. Główną ideą programu jest przesłanie autorek: „Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. Że będą zdolne do współpracy, uprzejme, szczere i współczujące. Że ich życie będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi. Że będą optymistami.”

Z uwagi na to, iż przedszkole współczesne jest instytucją trójpodmiotową, którą tworzą dzieci, ich rodzice i personel placówki, spektrum odbiorców programu jest zdecydowanie szersze.

„Realizacja programu będzie naszą cegiełką we wzmocnieniu u dzieci poczucia własnej wartości, w dostrzeganiu i wzmacnianiu sukcesu każdego dziecka, rozwijaniu jego zainteresowań, uzdolnień oraz zachęcaniu do bycia aktywnym, pogodnym i zaradnym, do bycia optymistą” – zadeklarowała dyrektor przedszkola nr 10 Bożena Wernik.

Pani Mirela Nawrot przedstawiła ideę swojego programu. Wiek przedszkolny to niezwykle istotny okres w rozwoju człowieka. Jego przebieg ma decydujące znaczenie dla kolejnych lat życia. Na tym etapie dziecko jest szczególnie podatne na bodźce i wpływy otoczenia. Dorośli są wzorem do naśladowania, więc zarażajmy optymizmem, aby nasze dzieci w przyszłości były radosne, pozytywnie nastawione do życia, a co za tym idzie pełne wiary we własne siły i możliwości. W ciepłych słowach podziękowała aktywnym nauczycielkom i stwierdziła: „Państwa placówka łączy się w pragnieniu odegrania znaczącej roli w sprawianiu, aby dzieci stały się szczęśliwsze”. W swoim wystąpieniu zachęcała również dorosłych do stosowania psychologii pozytywnej każdego dnia. Autorka wręczyła dyrekcji przedszkola licencję udziału w programie oraz certyfikat udziału w sieci uczących się przedszkoli „SUPEŁ".