Miejskie Przedszkole nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie

06-413, Ciechanów

ul. Batalionów Chłopskich 4

tel. +48 (23) 672-57-61

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 11 maja 2021

Jesteś tutaj: Start / Opłaty

Opłaty

Na podstawie Uchwały Nr 596/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dn. 26,kwietnia 2018r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

  1. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. 730- 1230
  2. odpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. 630 - 730,  1230 - 1630
  3. odpłatnego wyżywienia – zgodnie z deklaracją rodziców.

Stawka żywieniowa od 01.09.2019 r wynosi 9.00 zł za trzy posiłki

  • śniadanie   - 2.00 zł
  • II śniadane - 2.00 zł
  • obiad          - 5.00 zł

Na podstawie Umowy Nr 72/2015/W15 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miejskim Przedszkolem nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie przedszkole udziela 50% zniżki opłaty z tytułu korzystania z Karty Dużej Rodziny- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863)

Opłaty przyjmowane są w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola:

  • od 1 do 10-tego każdego miesiąca w godz. 715 - 1015 oraz 1315 – 1445

Dokonuje się odliczeń za uprzednio zgłoszoną nieobecność dziecka w przedszkolu:

  • za wyżywienie – powyżej 3 dni ciągłej nieobecności dziecka,

Rozliczenie zwrotu opłat za miesiąc poprzedni następuje poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2018-09-14 14:58przez:
Opublikowano:2018-09-14 00:00przez: Grzegorz Kowalczyk
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie
Odwiedziny:1033

  • Brak wpisów.